Kognitiv beteendeterapi

KOGNITIV BETEENDETERAPI

 

I kognitiv beteendeterapi, KBT, arbetar man utifrån sambandet mellan tankar, känslor och beteende. Behandlaren använder olika tekniker för att hjälpa klienten att utforska vilka händelser det är som framkallar problem eller obehag och vilka tankar och känslor som infinner sig i sammanhanget. Behandlaren och klienten samarbetar för att byta ut negativa tankemönster mot mer positiva. Klienten har kunskapen om sig själv; behandlaren har verktygen som klienten behöver för att göra de förändringar han/hon önskar.

 

Inom KBT anser man att det inte är det som händer oss i livet som avgör hur vi mår, utan att det i hög grad beror på hur vi uppfattar och förhåller oss till det som händer oss i vår vardag. Om vi då kan uppfatta saker utifrån ett positivt sinne och förhålla oss till olika situationer på ett positivare sätt kan man öka sitt välbefinnande, istället för att fastna i negativa tankar om sig själv

och det som händer runt omkring.

 

Den kognitiva behandlingen går ut på att:

· Identifiera tankar kring en situation, och vilka känslor som

kommer av de tankarna.

· Undersöka tankarna.

· Realitetsprova tankarna.

 

Genom att tolka en situation på ett alternativt sätt, dvs tänka på ett annat sätt kring det som händer/hände, får man en annan känsla kring situationen. Det leder i sin tur till att man handlar annorlunda.

 

 

KBT för viktminskning

 

När det gäller övervikt handlar det inte först och främst om mat, utan om tankar och känslor. Många överviktiga styrs av känslor som gör att man äter för mycket. Det kan vara känslor som utlösts av både positiva och negativa händelser och situationer.

 

Hälsovinsten hjälper dig att uppmärksamma hur dina tankar och känslor påverkar ditt ätbeteende. Det avgörande för dig är ju inte att konstatera att du äter fel, det vet du ju redan. Istället gäller det att försöka ta reda på vilka tankar och känslor du har kring en viss situation som leder till ett negativt ätbeteende. För att komma till rätta med din övervikt handlar det om att byta ut negativa tankemönster mot mer positiva. Det leder till positiva känslor, vilket i sin tur gör att ätandet får en annan roll i ditt liv än vad det har just nu.

 

 

NYHETER

 

Fr o m den 1 februari befinner vi oss i ny lokal på Hörlingegatan 10 i Tyringe. VÄLKOMMEN!

 

I mars planerar vi att starta en ny viktminsknings-kurs utifrån ISODIETEN.

Anmäl dig redan nu!

 

Copyright © All Rights Reserved